span ressurser
span span
span span
Meny:

 

Norske websider

Ny: Far og barn

Klikk her og les Barne og Familie departementets hefte om Barnekonvensjonen.

Erling Roland og senter for adferdsforskning

Div. bøker om mobbing

Foreningen Mot

Barneombudet i Norge

Professor Olweus v/HEMIL senteret

Arbeidstilsynet om mobbing

Ung.no om mobbing

Klikk her for regjeringens side, ODIN

 

Internasjonale websider

Bully Online is the world's largest resource on workplace bullying and related issues including school bullying, family bullying, stress, PTSD and bullying-related suicide.

The serial bully - who does this describe in your life?

Complex Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) resulting from long-term bullying and abuse.

VISIONARY - A European Portal on School Bullying and Violence Prevention (Europe)

kidsskills.org

Kids' Skills and Steps of Responsibility (Finland)

Dosier sur la violence (France)

Gewalt an Schulen (Germany)

Medienkiosk - Gewalt an Schulen (Germany)

Bullismo? NO Grazie! (Italy)

Vereniging TegenPesten.nl (Netherlands)

Anti-Bullying Network (Scotland)

Queen Sofia Center for the Study of Violence (Spain)

Relation sans violence à l'école (Switzerland)

www.bbclic.com (UK)

Bullying Online (UK)

"Beyn Hatsilsulim" - Coping with violence while fostering an optimal school climate (Israel)

Bullying.com.br (Brazil)

Stop Bullying Me! (Canada)

Canadian Obervatory on School Violence Prevention (Canada)

bullying.org

Bullying.org "Where you are NOT Alone!" (Canada)

A Look at Bullying (USA)

Bullystoppers.com! (USA)

Bullying. No way! (Australia)

NetSafe (New Zealand)

By Telecom and the New Zealand police. A Partnership Supporting Young New Zealanders

Svensk side som omhandler mobbing

mobbning.se

 

Bøker / artikler

Ot.prp.nr.72 (2001-2002)

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven).

Utdannings- og forskingsdepartementet legg med dette fram utkast til endring i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 4A-3 (opplæringslova).

Odelstingsbeslutning nr. 11 (2002-03) Lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.

Odelstingets møte torsdag den 7. november kl. 10.50 2002 Sak nr. 8: Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Om skolemiljøet til elevane).

Forslag fra stortingsrepresentantene Ursula Evje, Arne Sortevik og Per Sandberg om at det opprettes et uhildet klageorgan for skolen. Formålet for klageorganet skal være å ivareta brukernes rettssikkerhet i forhold til opplæringen, opplæringsmiljøet og skolespørsmål generelt.

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om foreldremedvirkning i grunnskolen.

Stortingsmelding nr 14 (1997-98) Om foreldremedverknad i grunnskolen.

Odelstingsbeslutning nr. 69 (2002-03): Lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Heikki Holmås om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (Loven skal også gjelde for elever og studenter.)

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven).

span
span span Tips en venn span Søk i AFAM
  span
Til: 
span
Finn: 
span
 English version
 Norsk versjon
span AFAM
c/o Arne Vang
Konsul Børsgt. 13B
5006 Bergen

Tlf. +47 452 33 786
(Alle dager 10 - 14)

Giro: 3624.55.30662
Org.nr: 881 439 832