span raad
span span
span Spørsmål & svar | Dr. Oulie 
span span

 

Hva skal jeg gjøre når jeg tar kontakt med skolen?

Alt må foregå skriftlig, gjerne samtidig som du muntlig tar kontakt. Vi vet at det er stritt, men skriv likevel.
Den nye loven ligger i Opplæringsloven §9a. Du finner den på våre nettsider. Den gir deg og ditt barn rettigheter. Les loven, ta gjerne en utskrift og lever den på skolen.
Skriv dagbok, gjerne i stikkordsform. Dette er viktigere enn du aner.
Dersom dere har hatt/skal ha møte med skolen, forlang referat. Ble det fattet beslutninger om tiltak? Har noe vært utprøvd? Hvordan har barnet opplevd tiltakene?

Evaluering.

  • Be om innsyn i elevmappe. Den skal inneholde lærerens notater.
  • Gjør deg kjent med skolens mobbeplan. Alle skoler skal ha en handlingsplan mot mobbing.
  • Avlegg helsesøster et besøk. Be om å få se igjennom helsekort/kopi av helsekort.

Innkallelse til nytt møte skal skje skriftlig.

Agenda:

  • Vite hvem som stiller fra skolen.
  • Ta med samme antall representanter for barnet.
  • Møtet må munne ut i tiltak som barnet/foreldrene har tro på kan lykkes.

Barnet i sentrum.

Møtereferat skal skrives, helst ikke skolens folk som referent.

Referatet leses av samtlige tilstedeværende, i ettertid, før det godkjennes.
Dette for at misforståelser ikke skal bli stående.

Dersom ditt barn tar skade av å gå på skolen, ta barnet ut av skolen inntil skolen har ordnet opp i problemet. I følge barnelovens § 30, så er det foresattes ansvar å hindre at et barn lider fysisk eller psykisk last.
Råd i forbindelse med at barnet blir tatt helt eller midlertidig ut av skolen.
Kontakt AFAM og eventuelt en advokat. Skriv gjerne til barnevernet og fortell hvorfor du tar barnet ut av skolen. Gjør alle henvendelser skriftlig. Ta vare på barnet ditt, vær stolt over deg selv og fordi du tar ditt barn på alvor.
Sett deg inn i det nye lovverket.

span
span span Tips en venn span Søk i AFAM
  span
Til: 
span
Finn: 
span
 English version
 Norsk versjon
span AFAM
c/o Arne Vang
Konsul Børsgt. 13B
5006 Bergen

Tlf. +47 452 33 786
(Alle dager 10 - 14)

Giro: 3624.55.30662
Org.nr: 881 439 832