span raad
span span
span Spørsmål & svar | Dr. Oulie 
span span
Dr. Oulie

Stadig flere foreldre oppsøker psykiatrisk hjelp fordi barna deres mobbes. Foreldrene føler avmakt i møtet med skolen, de lider på barnets vegne og får en depressiv reaksjon, sier psykiater Dag Oulie.

Dag Oulie er psykiateren som slår alarm fordi foreldre blir syke av at barna mobbes. Dr. Oulie forteller at flere foreldre oppsøker psykiatrisk hjelp fordi barna deres mobbes. Foreldrene føler avmakt i møtet med skolen, de lider på barnets vegne og får en depressiv reaksjon, sier Dag Oulie.

I løpet av 10-15 år som psykiater har jeg aldri fått så mange henvendelser fra foreldre til barn som mobbes som det siste året. Jeg har ingen forklaring på hvorfor henvendelsene øker, sier Oulie som bare har registrert at det er slik. Dette er foreldre som følger barnets smerte døgnet rundt i årevis, foreldrene ber om hjelp, men møter veggen. Foreldrene føler avmakt. Når de tar kontakt med skolen, benekter rektor, inspektør og lærere at mobbingen eksisterer. Foreldrene føler seg motarbeidet. Veldig, veldig mange føler at de selv blir mobbet fordi de kjemper for sitt barn. Når smerten over at barnet mobbes kombineres med å møte avmakten, får en del foreldre en depressiv reaksjon. Noen vender raseriet mot skolen eller rektor, mens mange vender raseriet mot seg selv. De klandrer seg selv for ikke å klare å ta seg av barna sine. Dette har blitt et skikkelig stort problem, sier Oulie.
Foreldrene forteller Oulie om deres barns hverdag som preges av vold, utfrysing og baksnakking. Barna oppfatter de voksnes handlingslammelse som et svik.

Når barna forteller at de mobbes, tar foreldrene kontakt med skolen. Noen tror da det som skolen sier, nemlig at dette ikke er noe problem. Når barna føler at foreldrene ikke tar dem alvorlig, føler de seg sveket. Hvis foreldrene tror på barna sine, og krever at skolen gjør noe, skjer det kanskje ikke noe. Også dette blir et svik, sier Dag Oulie.
Foreldrenes liv dreier seg ofte stort sett om mobbingen som barnet utsettes for. Barnet går på skolen og er så redd at det holder på å spy. Læreren ser en annen vei. Inspektøren og rektor tror dem ikke. Som foreldre er det forferdelig vanskelig å forholde seg til at ingen stiller opp. Skolesystemet og lærerne som stand tar ikke mobbing alvorlig nok, det er skremmende, sier psykiateren.
Mitt råd til foreldrene er å kjempe videre, lage bråk og stå på. Det er fint for foreldrene å ha et sted å henvende seg til, et sted som ikke er en del av skolebyråkratiet. Mange foreldre føler at alle andre trekker seg ut. Og dermed fortsetter mobbingen. Du vet, det er ingen som mobber kameraten min.
Dersom noen bryr seg vil sannsynligvis mobbingen stoppe, sier psykiater Dag Oulie.

span
span span Tips en venn span Søk i AFAM
  span
Til: 
span
Finn: 
span
 English version
 Norsk versjon
span AFAM
c/o Arne Vang
Konsul Børsgt. 13B
5006 Bergen

Tlf. +47 452 33 786
(Alle dager 10 - 14)

Giro: 3624.55.30662
Org.nr: 881 439 832