span nyheter
span span
span Arkivet 
span span
Gode råd
"Mobbeloven", Opplæringsloven
Søndag 22. Mai 2005  |  Les hele saken
span
Vår kjære leder, Geir Kragseth, har gått bort. RIP
Tirsdag 16. Nov 2010  |  Les hele saken
span
Hjelp barnet ditt Norges første selvhjelpsbok for foreldre med barn som sliter
Hjelp barnet ditt
Norges første selvhjelpsbok for foreldre med barn som sliter

Lørdag 05. Sep 2009  |  Les hele saken
span
Facebookgruppe mot mobbing. Gruppen har nå over 87.000 medlemmer.
http://www.facebook.com/pages/Stopp-Mobbing-/81444007988?ref=ts
Torsdag 09. Jul 2009  |  Les hele saken
span
AFAM - 10 års kamp mot mobbing. 18. Oktober er det ti år siden AFAM ble stiftet.
I 10 år har vi jevnt og trutt jobbet for å støtte og hjelpe foreldre som har barn som blir mobbet i skolen.
Det hele startet da en mor gikk ut i avisen med ønske om å starte en gruppe av foreldre som opplevde at barnet ble mobbet i skolen.
Onsdag 06. Mai 2009  |  Les hele saken
span
Nyhet til alle organisasjoner, fra Norsk tipping
Dette er en god nyhet for alle som driver frivillige organisasjoner.
Les mer i BT eller på følgende link:
http://www.bt.no/lokalt/article801621.ece

Hilsen osss i AFAM

Fredag 27. Feb 2009  |  Les hele saken
span
European online course for parents on school bullying and violence
Mandag 29. Sep 2008  |  Les hele saken
span
E-Bok om mobbing
Acting against school bullying and violence. The role of media, local authoreties and the Internet er en E-Bok som igjen er et resultat av 5 internasjonale online konferanser om mobbing. AFAM deltok i fire av de fem konferansene.
Onsdag 21. Nov 2007  |  Les hele saken
span
Gudmund Sandsleths bok; Mobbing - Forstå, bekjempe og forebygge
Denne boken er rettet mot lærere og lærerstudenter, men boken er også svært aktuelle for oss foreldre fordi den gir en oversiktlig innføring i problematikken mobbing i skolen.
Søndag 21. Okt 2007  |  Les hele saken
span
Afam har deltatt i tre av fem internasjonale online konferanser om mobbing og vold i skolen.
AFAM har deltatt i tre av fem internasjonale online konferanser om mobbing og vold i skolen.
Torsdag 06. Apr 2006  |  Les hele saken
span
School bullying and violence debated on VISIONARY European Internet Portal
School bullying and violence debated on VISIONARY European Internet Portal

Mandag 30. Jan 2006  |  Les hele saken
span
Mobbing og vold i skolen debatteres på VISIONARY European Internet Portal

Vi beklager at denne teksten står på engelsk.
Mandag 30. Jan 2006  |  Les hele saken
span
Nyhet fra England
Les her, nyhet fra England!
Søndag 20. Nov 2005  |  Les hele saken
span
Avdelingen for forskning på utdanning ved Universitetet i Landau, Tyskland,
Avdelingen for forskning på utdanning ved Universitetet i Landau, Tyskland,
holder for øyeblikket på med to internasjonale
bruker undersøkelser om hvilken rolle internet spiller i kampen mot mobbing
Torsdag 10. Nov 2005  |  Les hele saken
span
Mobbeofrene er dømt til å tape....
Advokat Odd Drevland uttaler i P4 Nyhetene at mobbeofres sjanser for å vinne fram i en sak mot skolen er nærmest lik null.
Mandag 10. Okt 2005  |  Les hele saken
span
Nytt manifest
Den 8. juni 2005 undertegnet Statsministeren et nytt manifest mot mobbing.
Les manifestet her:
Søndag 19. Jun 2005  |  Les hele saken
span
Hvem er afam
AFAM ble stiftet i oktober 1999 av en gruppe foreldre som ønsket å sette søkelyset på mobbing sett fra et foreldreperspektiv
Den gang var vi alle anonyme, men noen av oss har valgt å stå fram.
Søndag 22. Mai 2005  |  Les hele saken
span
Ord om mobbing
AFAM deltar for tiden i en Internasjonal konferanse om "Mobbing og vold i skolen - bruken av Internett"
Et av temaene som nå diskuteres er terminologien som i de forskjellige land brukes om problemet mobbing. Det viser seg at de fleste deltagende land føler at de ikke har et ord som er godt nok til å forklare hva mobbing egentlig er. Språk/terminologi kan fort bli et slør over sanheten. I denne forbindelse har AFAM gjort seg noen refleksjoner.
Søndag 22. Mai 2005  |  Les hele saken
span
Dr. Dag Oulie
Dr. Oulies uttalelser som følger er hentet fra en avisartikkel i Bergensavisen fra 1999. AFAM har nylig møtt dr. Oulie for å høre hvorvidt han har opplevet en økning av henvendelser, eller om situasjonen i 2005 er som i 1999.
Først avisartikkelen:
Søndag 22. Mai 2005  |  Les hele saken
span
Hva gjør jeg når:
Jeg har mistanke om at barnet mitt er mobbet i skolen.
Hva gjør jeg når:
Søndag 22. Mai 2005  |  Les hele saken
span
Når barnet ikke orker å gå til skolen
Når barnet ikke orker å gå til skolen grunnet mobbing eller at barnet av andre grunner lider fysisk eller psykisk last, kan du henvise til Barneloven
Søndag 22. Mai 2005  |  Les hele saken
span
Ønsker du noen til å holde et foredrag om mobbing?
AFAM har siden 1999 reist rundt i det vide land og holdt en rekke foredrag.
Skulle du ønske å ha besøk av oss?
Søndag 22. Mai 2005  |  Les hele saken
span
Forvaltningsloven om enkeltvedtak.
Søndag 22. Mai 2005  |  Les hele saken
span
Menneskerettsloven
Vi oppdager med glede at FNs Barnekonvensjon ble lagt inn under Norsk lov med virkning fra 1. oktober 2003.
Konvensjonen er lagt inn i Menneskerettsloven, og den finner du på www.lovdata.no
Søndag 22. Mai 2005  |  Les hele saken
span
Linker om mobbeloven
Det følgende er en oversikt over aktuelle ressurser tilgjengelig på nettet.
Søndag 22. Mai 2005  |  Les hele saken
span
"Mobbeloven"
"Mobbeloven", Opplæringsloven
Søndag 22. Mai 2005  |  Les hele saken
span
span span Tips en venn span Søk i AFAM
  span
Til: 
span
Finn: 
span
 English version
 Norsk versjon
span AFAM
c/o Arne Vang
Konsul Børsgt. 13B
5006 Bergen

Tlf. +47 452 33 786
(Alle dager 10 - 14)

Giro: 3624.55.30662
Org.nr: 881 439 832