spanAFAM - 10 års kamp mot mobbing. 18. Oktober er det ti år siden AFAM ble stiftet.
span
span span
I 10 år har vi jevnt og trutt jobbet for å støtte og hjelpe foreldre som har barn som blir mobbet i skolen.
Det hele startet da en mor gikk ut i avisen med ønske om å starte en gruppe av foreldre som opplevde at barnet ble mobbet i skolen.
span
Tekst: AFAM
Dato: Søndag 06. Mai 2009
span
I oktober i år er det 10 år siden Anonyme Foreldre Av Mobbeofre (AFAM) ble stiftet, og det er tid for et tilbakeblikk.

I 10 år har vi jevnt og trutt jobbet for å støtte og hjelpe foreldre som har barn som blir mobbet i skolen.
Det hele startet da en mor gikk ut i avisen med ønske om å starte en gruppe av foreldre som opplevde at barnet ble mobbet i skolen.
http://www.afam.no/cgi/nyheter.pl?id=31〈=0


Det hele startet med at hun hadde vært hos en psykiater for å diskutere problemet.
Han sa der hadde vært en økning av foreldre som ble syk fordi barnet ble mobbet i skolen.
http://www.afam.no/cgi/nyheter.pl?id=14〈=0
http://www.ba.no/nyheter/Innenriks/article70472.ece

Hun var anonym den gangen, men hadde opprettet et telefonnummer der folk kunne ringe.
Det ble en storm av henvendelser den formiddagen artikkelen sto i avisen, og hun åpnet hjemmet sitt for både foreldre av mobbeofre, TV og aviser. Navnet Anonyme Foreldre Av Mobbeofre (AFAM) ble opprettet i løpet av få timer.
Få dager etter, den 18. oktober 1999, hadde vi stiftelsesmøte.
Vi var alle anonyme den gangen, men nå har fire av oss stått fram offentlig. Det er AFAMs initiativtaker; Helga Johannessen, styreleder Geir Kragset, styremedlemmene Arne-Kristian Vang og Arne Martiniussen.
I tillegg er Anne-Lise Vang, tidligere mobbeoffer, den som oftest har kontakt med unge mobbeofre som trenger støtte fra en som forstår. Hun holder også foredrag om

span hvordan det oppleves å bli mobbet i skolen. Anne-Lise har ofte stått fram i media for å gi mobbeofrene et ansikt.
Fem av oss som var til stede på stiftelsesmøtet er fortsatt tilknyttet AFAM, tre som styremedlemmer, Helga Johannessen som pressetalsmann og Internettansvarlig og en ekstern spesialist som rådgiver.

I begynnelsen hadde vi en ungdomsgruppe. Men det er vanskelig å få en slik gruppe til å fungere. I vårt naboland, Sverige, hadde det tidligere vært forsøkt å samle mobbeofrene i en gruppe, men det fungerte ikke. Foreløpig er der ingen grupper for mobbeofre her i landet. Det er derfor godt at mobbeofrene ofte finner fram til oss. Det er da Anne-Lise kommer inn i bildet.

AFAM blir ofte presentert i skoledagbøker som gis ut til ungdomsskolene, og også i andre skrifter som når ungdommene.
Både ukeblader, TV og aviser er flinke til å ta kontakt for informasjon dersom mobbing står på dagsorden.

Tidlig vedtok vi at vår hovedoppgave skulle være å bistå ved rådgiving dem som opplever at ens barn er mobbet i skolen. Men samtidig skulle vi jobbe opp mot offentlige myndigheter.

Dette vedtaket har ført til mange besøk i Stortinget, men også i regjeringen (representanter i Kunnskapsdepartementet).

Vi har hatt god kontakt med Barneombudets kontor, med våre viden kjente forskere Olweus og Roland, og vi har deltatt i konferanser og evalueringer som f. eks. Barneombudets konferanse .

span
span span Tips en venn span Søk i AFAM
  span
Til: 
span
Finn: 
span
 English version
 Norsk versjon
span AFAM
c/o Arne Vang
Konsul Børsgt. 13B
5006 Bergen

Tlf. +47 452 33 786
(Alle dager 10 - 14)

Giro: 3624.55.30662
Org.nr: 881 439 832