spanNytt manifest
span
span span
Den 8. juni 2005 undertegnet Statsministeren et nytt manifest mot mobbing.
Les manifestet her:
span
Tekst: AFAM
Dato: Søndag 19. Jun 2005
span
AFAM mener at manifestet mangler viktige elementer, som f.eks. manglende vilje fra den sittende regjeringen til å yte økonomiske resurser slik at alle Norske skoler får/må delta i organiserte antimobbeprogram.
En annen ting er at vi etterlyser sanksjoner/konsekvenser dersom skoler/skoleledelser/lærere ikke følger lovverket.
Det viser seg at Opplæringsloven .
span
span
span span Tips en venn span Søk i AFAM
  span
Til: 
span
Finn: 
span
 English version
 Norsk versjon
span AFAM
c/o Arne Vang
Konsul Børsgt. 13B
5006 Bergen

Tlf. +47 452 33 786
(Alle dager 10 - 14)

Giro: 3624.55.30662
Org.nr: 881 439 832