spanOrd om mobbing
span
span span
AFAM deltar for tiden i en Internasjonal konferanse om "Mobbing og vold i skolen - bruken av Internett"
Et av temaene som nå diskuteres er terminologien som i de forskjellige land brukes om problemet mobbing. Det viser seg at de fleste deltagende land føler at de ikke har et ord som er godt nok til å forklare hva mobbing egentlig er. Språk/terminologi kan fort bli et slør over sanheten. I denne forbindelse har AFAM gjort seg noen refleksjoner.
span
Tekst: AFAM
Dato: Søndag 22. Mai 2005
span
Vi ønsker å finne et ord som dekker følelsen til den utsatte når vedkommende utsettes for "mobbing". (Vi valgte å sette ordet i anførselstegn. )
Tenkt deg at ditt barn i løpet av skoledagen blir innestengt på toalettet sammen med tre fire andre som har som mål å skade sitt valgte offer. Barnet ditt blir slått i magen i ti lange minutter før gjengen etterlater offeret -alene, gråtende, og redd. De andre går ut i skolegården og ler hånlig mens de forteller hva de har gjort mot et annet menneske, et lite menneske som i deres øyne ikke lenger er verdifull, hun /han er tingliggjort.

Hva er det som får andre til å utføre slike handlinger? I følge forskere dehumaniseres offeret, han/hun tingliggjøres. Det er lettere å være stygg mot en ting enn mot et menneske.
Handlingene kan føre til seriell nederlagsutvikling hos offeret som

span etter hvert finer årsaken hos seg selv.

Eksempelet fra toalettet dreier seg ikke om mobbing, ei heller trakassering. Det er legemsbeskadigelse og æreskrenkelse. Skjer det flere ganger kan man putte på ordet forfølgelse.
Med andre ord: Ordet mobbing skjuler kriminelle handlinger. Kriminalitet og asosial oppførsel blir skjult bak en benevnelse som også dekker "uskyldig moro" eller ufarlige handlinger.
I det Norske språk har vi ikke rette terminologien å bruke (ordet mobbing kommer fra engelsk), og når språket/terminologien mangler så eksisterer ikke handlingen.
Dersom trakasseringen, æreskrenkelsene, legemsfornærmelsene, forfølgelsen over tid ble utført i en annen setting og mot voksne så ville det blitt kalt kriminelle handlinger eller overgrep.
Altså er ordet mobbing med på å tolerere handlingen fordi ordet i seg selv skjuler sannheten..

span
span span Tips en venn span Søk i AFAM
  span
Til: 
span
Finn: 
span
 English version
 Norsk versjon
span AFAM
c/o Arne Vang
Konsul Børsgt. 13B
5006 Bergen

Tlf. +47 452 33 786
(Alle dager 10 - 14)

Giro: 3624.55.30662
Org.nr: 881 439 832